| En
 

Για εσάς που το ταξίδι με σκάφος είναι μια διαφυγή από την καθημερινότητα…Πρώτιστης σημασίας για εσάς τους λάτρεις της θάλασσας είναι η ασφάλεια σας. Αυτή επιτυγχάνεται με την άριστη γνώση που πρέπει να έχετε για την λειτουργία του σκάφους σας και τους κανονισμούς πλοήγησης, έτσι ώστε η θαλασσινή απασχόληση να μην γίνει ποτέ, μια απρόοπτη και δυσάρεστη περιπέτεια. Για αυτό αν είστε ιδιοκτήτης ή χειριστής ταχύπλοου σκάφους, να θυμάστε ότι:

Ποτέ δε χρησιμοποιούμε σκάφος χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή εν αγνοία του.

Ο χειρισμός ή η απόπειρα χειρισμού, ταχυπλόων σκαφών υπό την επήρεια αλκοόλης πέραν του επιτρεπόμενου από τη Νομοθεσία ορίου ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, συνιστά διάπραξη ποινικού αδικήματος. Τα Μέλη της Λ&ΝΑ είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν ελέγχους άλκοτεστ και νάρκοτεστ και προβαίνουν σε καταγγελία όσων εντοπίζονται να παραβιάζουν τη Νομοθεσία.

Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαεπτά (17) τους χρόνια μπορούν μέσω του Υφυπουργείου Ναυτιλίας να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευομένου χειριστή με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.

Η κανονική άδεια χειριστή εκδίδεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και παραχωρείται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) τους χρόνια, νοουμένου ότι έχουν επιτύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Ποτέ δεν επιβιβάζουμε περισσότερα πρόσωπα πάνω στο σκάφος πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του σκάφους. Υπερφορτωμένο σκάφος είναι επικίνδυνο για να ανατραπεί ακόμα και σταματημένο.

Ποτέ δεν προσεγγίζουμε αβαθή ή βραχώδεις περιοχές και γενικά δεν πλέουμε σε άγνωστες προς εμάς περιοχές που δεν έχουμε καλή αντίληψη της μορφολογίας και της κατάστασης του βυθού. Αποφεύγουμε να επισκεπτόμαστε για πρώτη φορά άγνωστες περιοχές σε συνθήκες σκότους ή κακών καιρικών συνθηκών, έστω και αν κάνουμε χρήση ηλεκτρονικών χαρτών και σύγχρονης τεχνολογίας.

Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος ηλικίας δικαιούνται να ενοικιάσουν σκάφη Κατηγορίας Β' (σκάφη ενοικίασης), συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων σκούτερ (Jet Ski), από αδειοδοτημένα σημεία παροχής διευκολύνσεων (Watersports Centers) που δραστηριοποιούνται στις παραλίες, εφόσον προτίθενται να τα χειρίσουν / οδηγήσουν οι ίδιοι και εφόσον έχουν συνυπογράψει την καθορισμένη από τη Νομοθεσία Δεσμευτική Δήλωση η οποία πιστοποιεί ότι ο ενοικιαστής έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις που απαιτούνται για τον χειρισμό των σκαφών.

Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και προσοχή για την ασφάλεια και τη μη παρενόχληση άλλων προσώπων που βρίσκονται πάνω στο σκάφος ή στη θάλασσα ή στην παραλία ή σε άλλα σκάφη καθώς και για τη μη πρόκληση ζημιάς σε ξένη περιουσία γενικά.

Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημίας σε πρόσωπο ή περιουσία, ή σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου ατυχήματος, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που αναμείχθηκε στο ατύχημα ή που έχει λάβει γνώση του ατυχήματος πρέπει να δώσει κάθε δυνατή βοήθεια και στη συνέχεια να αναφέρει το γεγονός στις αστυνομικές αρχές το ταχύτερο δυνατόν.

Απαγορεύεται η διακίνηση, στάθμευση ή αγκυροβόληση σκαφών εντός περιοχών λουομένων, δηλαδή εντός των περιοχών που σηματοδοτούνται με σημαντήρες για αποκλειστική χρήση από λουόμενους. Οι περιοχές λουομένων καθορίζονται στο Διάταγμα Περί Προστασίας των Λουομένων στην Θάλασσα, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κάθε χρόνο. Οι περιοχές αυτές σημαίνονται με σημαντήρες (σημαδούρες) μέσα στην θάλασσα, παραλλήλως της παραλίας, ενώ υπάρχουν περιοχές λουομένων που έχουν ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημαντήρες καθέτως της παραλίας τοποθετούνται για την οριοθέτηση των διαύλων, δηλαδή των «θαλάσσιων διαδρόμων» μέσα στους οποίους επιτρέπεται η διακίνηση σκαφών (μηχανοκινήτων και μη).

Η διακίνηση σκαφών μέσα στους διαύλους που βρίσκονται ανάμεσα σε περιοχές λουομένων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια παροχή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βράχο ή βραχονησίδα, γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους και δεν δημιουργεί επικίνδυνο κυματισμό για οποιοδήποτε πρόσωπο.

Απαγορεύεται η χρήση σκάφους που σύρει ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο (θαλάσσιο αλεξίπτωτο) σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βραχονησίδα, ύφαλο, αντικείμενο που βρίσκεται σε βάθος λιγότερο από 2 μέτρα και αντικείμενο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε πορεία διασταυρωμένη με άλλο ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο. Σημειώνεται ότι για λόγους ασφάλειας τα σκάφη που σύρουν ιπτάμενα αντικείμενα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλήρωμα δύο ατόμων ώστε να μην διακόπτεται η συνεχής επιτήρηση των προσώπων που ρυμουλκούνται και τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να φορούν σωσίβιο. Παράλληλα το σχοινί ρυμούλκησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα, ενώ απαγορεύεται η ρυμούλκηση ιπτάμενων αντικειμένων με άνεμο ταχύτητας άνω των 16 κόμβων ή όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης.

Απαγορεύεται η χρήση σκάφους που σύρει ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας (θαλάσσιο σκι, wakeboard, μπανάνα, καναπέ, τροχό, κτλ) σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από την παράλληλη προς την ακτή, οριοθετημένη πλευρά περιοχής λουομένων. Σημειώνεται ότι για λόγους ασφαλείας τα σκάφη που σύρουν ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας πρέπει να έχουν ελάχιστο πλήρωμα δύο ατόμων ώστε να μην διακόπτεται η συνεχής επιτήρηση των προσώπων που ρυμουλκούνται και τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να φορούν σωσίβιο. Παράλληλα το σχοινί ρυμούλκησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 μέτρα, ενώ απαγορεύεται η ρυμούλκηση αντικειμένων επιφάνειας με άνεμο ταχύτητας άνω των 16 κόμβων ή όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης.

Οι χειριστές ταχύπλοου σκάφους πρέπει να γνωρίζουν ότι η σημαία « Α» (Άσπρο Μπλε) του διεθνούς αλφαβητικού Κώδικα σημαιών, καθώς και η κόκκινη τετράγωνη σημαία με την άσπρη διαγώνια λωρίδα, δηλώνουν ότι υπάρχει δύτης στην περιοχή και τα σκάφη πρέπει να διατηρούν ασφαλή απόσταση και να παραπλέουν με χαμηλή ταχύτητα.

Απαγορεύεται η είσοδος εντός λιμανιών και λιμενικών εγκαταστάσεων χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής που διαχειρίζεται το λιμάνι ή τη λιμενική εγκατάσταση. Δεν επιτρέπεται ο διάπλους περιοχών ελεγχόμενης θαλάσσιας κυκλοφορίας, χωρίς να ενημερώσουμε μέσω ασυρμάτου την αρμόδια αρχή που ελέγχει και συντονίζει την κυκλοφορία ή χωρίς να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις και οδηγίες της.

Απαγορεύεται η χρήση σημάτων κινδύνου όπως καπνογόνων, βεγγαλικών χειρός, φωτοβολίδων αλεξιπτώτου εκτός από τις περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης και κινδύνου.

No documents found